Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)* kondigt met trots aan dat het door Cebam als producent van EBP-informatiebronnen is geaccrediteerd.

Dit betekent dat het Gecommentarieerd GeneesmiddelenRepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend worden als betrouwbare informatiebronnen van hoge wetenschappelijke kwaliteit, gebaseerd op evidentie. De accreditering wordt voor 3 jaar verleend. Een mooie erkenning voor het BCFI dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert!

Wat verifieert Cebam?

Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut. Hun cel Validatie heeft als taak praktijkrichtlijnen en medisch-wetenschappelijke informatie voor de eerstelijnsgezondheidszorg te evalueren op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid.

De accrediteringsprocedure voor producenten van EBP-informatie beoordeelt de evidence-based methodologie en de transparantie van het methodologisch ontwikkelingsproces, alsook de toepassing ervan tijdens de ontwikkeling van de informatiebronnen.

Een Cebam-erkenning staat voor betrouwbare informatie van hoge wetenschappelijke kwaliteit.”
Patrik Vankrunkelsven – CEBAM

Accreditering, een garantie van kwaliteit

Door BCFI te accrediteren geeft Cebam de zorgverstrekkers, de beleidsmakers en de patiënten de garantie dat de medisch-wetenschappelijke informatie van het BCFI van methodologisch goede kwaliteit is.

Een Cebam-kwaliteitslabel biedt de zorgverstrekker de zekerheid dat de geraadpleegde informatie recent is en gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie.”
Patrik Vankrunkelsven – CEBAM

Accreditering, een versterkte zichtbaarheid

Dankzij deze accreditering zullen de BCFI-publicaties kunnen overgenomen worden op de website van ebpracticenet (ebpnet.be), het referentieplatform voor evidence-based practice (EBP). Ebpracticenet publiceert namelijk uitsluitend gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare point-of-care-informatie met het kwaliteitslabel van Cebam. Op deze manier kunnen zorgverleners op één centrale plaats gemakkelijk toegang krijgen tot EBP-informatie.

De validatie door CEBAM van de BCFI-bronnen is een geweldige opportuniteit voor de zorgverleners in België.Voor ebpracticenet betekent het dat wij samen met een zeer belangrijke organisatie binnen het Belgische zorglandschap het EBP-informatieaanbod kunnen uitbreiden. Het EBP-netwerk wordt hierdoor waardevoller!
Fons De Schutter – Ebpracticenet