Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1971.

Ze wordt geleid door leden van alle universiteiten, van wetenschappelijke artsen- en apothekersverenigingen en van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Artsen, apothekers en andere zorgverleners werken er nauw samen met experts in elk farmacotherapeutisch domein.

Het BCFI biedt onafhankelijke, objectieve en op evidentie gebaseerde informatie aan zorgverleners over geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Het BCFI wordt uitsluitend gefinancierd door overheidsmiddelen met erkenning van een redactionele onafhankelijkheid.

Ons doel
Een correct gebruik van geneesmiddelen in de klinische praktijk en de permanente opleiding van de Belgische zorgverleners.

Onze tools
Betrouwbare publicaties en gratis en geaccrediteerde e-learning modules.

Het BCFI is door Cebam als producent van EBP-informatiebronnen geaccrediteerd. Dit betekent dat het Gecommentarieerd GeneesmiddelenRepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend worden als betrouwbare informatiebronnen van hoge wetenschappelijke kwaliteit, gebaseerd op evidentie.

“Een Cebam-kwaliteitslabel biedt de zorgverstrekker de zekerheid dat de geraadpleegde informatie recent is en gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie” (Patrik Vankrunkelsven – Directeur CEBAM).

Om meer te weten, klik hier.

Een Koninklijk Besluit van 28 februari 1974 erkent het BCFI voor onbepaalde duur om “de medisch-farmaceutische voorlichting omtrent geneesmiddelen te verzekeren”.