Het BCFI krijgt signalen van apothekers dat er in de apotheken een tekort is aan meerdere (essentiële) geneesmiddelen zoals paracetamol, amoxicilline, budesonide voor inhalatie…
De tekorten zijn niet specifiek voor België, maar blijken ook in andere Europese landen (onder andere Frankrijk1) nijpend.

De geneesmiddelen waarvoor tekorten worden gemeld, zijn op onze website nochtans niet altijd aangeduid als “(tijdelijk) onbeschikbaar” (m.a.w. er is geen symbool ter hoogte van de specialiteit). Reden hiervoor is dat de informatie over (tijdelijke) onbeschikbaarheid op onze website gebaseerd is op de informatie in de FAGG-databank FarmaStatus. De informatie in de FAGG-databank weerspiegelt dus niet volledig de situatie op het terrein. De  farmaceutische bedrijven zijn nochtans wettelijk verplicht om (tijdelijke) onbeschikbaarheden te melden aan het FAGG. De procedure is namelijk als volgt: “Wanneer de vergunninghouder of paralleldistributeur verwacht dat niet alle bestellingen volledig kunnen worden voldaan binnen de drie werkdagen, moet dit zo snel mogelijk en uiterlijk bij aanvang van de onbeschikbaarheid worden gemeld aan het FAGG.” (zie website FAGG).

Apothekers kunnen zelf onbeschikaarheden melden. Het BCFI roept apothekers op om onbeschikbaarheden van een geneesmiddel te melden aan het FAGG wanneer de beschikbaarheid op het terrein niet overeenkomt met de informatie in FarmaStatus of op de BCFI-website (geen symbool ter hoogte van de specialiteit). Melden kan via database@afmps.be (melden van een fout in Farmastatus) of supply-problems@fagg.be (andere vragen over de beschikbaarheid van een geneesmiddel). Deze mailadressen zijn ook te vinden op Farmastatus.

Het is belangrijk dat artsen en apothekers overleggen over de beste alternatieven wanneer het voorgeschreven geneesmiddel niet beschikbaar is. De arts kan hiermee rekening houden bij de volgende voorschriften. De prijsvergelijkingstabellen op de BCFI-website laten toe om snel de middelen met eenzelfde sterkte te zien: klik op “Per groepsnaam” boven de specialiteiten of op symbool ter hoogte van de verpakking.

Het tekort aan een aantal (essentiële) geneesmiddelen maakt het rationeel voorschrijven, afleveren en gebruiken van deze geneesmiddelen nog dwingender. Het Repertorium tracht in de rubrieken “Plaatsbepaling” een rationele keuze te vergemakkelijken, en de beste keuze en  – waar relevant – alternatieven aan te reiken, op basis van de best mogelijke evidentie.

  • Voor pijnstillers en koortswerende middelen: zie Repertorium 8.1. voor de beste keuzes en de mogelijke alternatieven.

  • Voor bronchodilatoren en inhalatiecorticosteroïden: zie Repertorium 4.1. Bij bronchiolitis bij jonge kinderen hebben noch bronchodilatoren via inhalatie, noch inhalatiecorticosteroïden een bewezen meerwaarde [zie Folia oktober 2016]. Bij wheezing bij jonge kinderen geeft het gebruik van een doseeraerosol + voorzetkamer (+ masker tot de leeftijd van 3 jaar) een betere depositie dan verneveling [zie Folia  februari 2017].

  • Voor antitussiva: zie Repertorium 4.2.1.: hoest vereist meestal geen medicamenteuze behandeling. De werkzaamheid van antitussiva is onvoldoende onderbouwd, zowel bij kinderen als volwassenen. Antitussiva hebben geen zin bij productieve hoest.

  • Voor antibiotica: enkel bij bewezen  bacteriële (sur)infectie van de lage luchtwegen is er plaats voor antibiotica bij luchtweginfecties [zie Folia november 2022 en in de voorgaande jaren, telkens de Folia van oktober]. Zie de BAPCOC-gids (versie november 2022) voor de beste keuze wanneer een antibacteriële behandeling noodzakelijk is, en voor de beste alternatieven. 

Bronnen

La Revue Prescrire. Pénuries de médicaments : un phénomène ancien, qui s’aggrave. Dans l’actualité, 27/12/22.